Đặc Sản Đà Lạt

Mứt Kiwi

Giá: 170.000₫

Mít Sấy Giòn

Giá: 180.000₫

- 24%
Dâu Mỹ

Dâu Mỹ

Giá: 130.000₫

Giá: 170.000₫

Dâu Nhật

Giá: 300.000₫

- 4%
Dâu Pháp

Dâu Pháp

Giá: 250.000₫

Giá: 260.000₫

- 11%
Dâu New Zealand

Dâu New Zealand

Giá: 250.000₫

Giá: 280.000₫

Dâu Tây Sấy Dẻo

Giá: 280.000₫