Hoa Chậu Đà Lạt

Chậu Hạt Dưa

Giá: 30.000₫

Chậu Trường Sinh

Giá: 30.000₫

Phong Lan Rừng

Giá: 0₫

Chậu Dâu Tây Newzealand

Giá: 62.000₫

Cây Thông Đà Lạt

Giá: 8.000₫

Cây Nho Thân Gỗ

Giá: 150.000₫

Cây Tùng Tuyết

Giá: 55.000₫

Chậu Sen Đá

Giá: 35.000₫

Sen Quan Âm

Giá: 35.000₫

Cây Tùng Hương

Giá: 65.000₫

Sương Rồng Kim Hổ

Giá: 60.000₫

Chậu Dâu Tây Mỹ

Giá: 45.000₫

- 28%
Gốc Hoa Hồng

Gốc Hoa Hồng

Giá: 18.000₫

Giá: 25.000₫

Hoa Hồng Tỉ Muội

Giá: 55.000₫

Hoa Sống Đời

Giá: 60.000₫

Hoa Hải Đường

Giá: 70.000₫

Hoa Đỗ Quyên

Giá: 105.000₫

Hoa Đào Nhật

Giá: 230.000₫

Hoa Trà Mi

Giá: 340.000₫

Lan Hồ Điệp

Giá: 0₫