Cây Con Hạt Giống

Cây Giống Hoa Cúc

Giá: 4.500₫

Giống Dưa Pepino

Giá: 70.000₫

- 33%
Dâu Tây Giống Mỹ

Dâu Tây Giống Mỹ

Giá: 8.000₫

Giá: 12.000₫

- 13%
Dâu Tây Giống Newzealand

Dâu Tây Giống Newzealand

Giá: 13.000₫

Giá: 15.000₫

Hạt Giống Củ Cải Đỏ

Giá: 280.000₫

Cây Dâu Tây Cấy Mô

Giá: 8.000₫