Cây Giống Ăn Trái

- 42%
Dâu tây giống Mỹ Albion

Dâu tây giống Mỹ Albion

Giá: 7.000₫

Giá: 12.000₫

- 33%
Dâu tây giống Hàn Santa

Dâu tây giống Hàn Santa

Giá: 8.000₫

Giá: 12.000₫

- 33%
Dâu tây giống Nhật lùn

Dâu tây giống Nhật lùn

Giá: 8.000₫

Giá: 12.000₫

Cây Giống Sung Mỹ

Giá: 220.000₫

Giống cà Chua Thân Gỗ

Giá: 0₫

- 27%
Cây Việt Quất Giống

Cây Việt Quất Giống

Giá: 220.000₫

Giá: 300.000₫

Giống Dưa Pepino

Giá: 70.000₫

- 25%
Giống Dâu Tây Mỹ Đá

Giống Dâu Tây Mỹ Đá

Giá: 6.000₫

Giá: 8.000₫

- 42%
Dâu Tây Giống New Zealand

Dâu Tây Giống New Zealand

Giá: 7.000₫

Giá: 12.000₫

Giống Dâu Tây Cấy Mô

Giá: 6.000₫

- 33%
Cây Giống Nho Thân Gỗ

Cây Giống Nho Thân Gỗ

Giá: 120.000₫

Giá: 180.000₫

Zalo Zalo
Hotline
0971 291 791